Archive for 26 Eyl 2006

Daha önceki bölümlerde 11 Eylül sayesinde ABD’nin neconları tarafından şekillendirilen ve Bush’un resmi politikası halini almış olan Pax Americana projesinin önündeki engellerin kalkmış olduğundan bahsetmiştim. Bu projenin “terörle küresel savaş” yâda “küresel terörle savaş” diye adlandırılmasının da 11 Eylül’e cevabın bir tek cephede veya IRA, ETA gibi Batı’nin içinden doğan terörün (gariptir hiçbirine Katolik terör veya Hıristiyan terör denilmemişti) aksine, sınırlı bir önleyici veya polisiye mücadele değil, Kissinger ve Wolfowitz gibilerin ifadelerindeki gibi, “terörü oluşturan sistem ve ülkelerin top yekûn hedef alınması “ şeklinde olacağı manasına geliyordu. Irak ve Afganistan’ın hedef olmasının CentGas gaz boru hattı, Orta Asya, Ortadoğu petrolleri ve tabii ki ABD’de diş politika makinesinin basındakiler için özel önem taşıyan “İsrail’in güvenliği” konseptinin öneminden bahsetmiştim. Gene kanımca üzerine yeteri kadar vurgu yapılmayan İslam dünyasını psikolojik olarak mağlup etme, yani şimdiye kadar Bati’nin üstünlüğünü kabul etmeyi reddeden Müslüman topluluklarına artık kimin patron olduğunu kabul ettirmenin bu savasın en önemli gayelerinden olduğunu düşündüğümü de yazmıştım.
(daha&helliip;)

Read Full Post »