Archive for 07 Tem 2007

AYM fakir dahil birçoklarını epeyce şaşırtan bir yöntem seçti bu defa: Hukuku uygulamak. Daha önceki 367 kararı, parti kapatma kararları, hükümetin meclisten çıkardığı ve Sezer’ın vetosunu aşabilmiş birçok kararını geri çevirme gerekçelerinde kullandıkları muhakeme turunu bilenler için farklı düşünmek zor olmalı. Gerek hukuki gerek siyasi sonuçları bakımından çok önemli olduğu kadar da karmaşık olan bu mevzuyu soru cevap seklinde değerlendirelim isterseniz.

1. AYM önündeki davalar nelerdi?

TBMM AYM’nin daha önceki “uzlaşma olmadan olmaz” ve “uzlaşma = 367 “ ve dahi TBMM başkanı ilk iki turda 367 toplantı sayısı aramadığı için “eylemli iç tüzük değişikliği yaptı” gerekçeli engelini aşmak için 16 Haziran’da Resmi Gazete’de yayınlanan “5678 şayılı, Anayasa’nın Bazı Maddelerinde Değişiklik Hakkında Kanun”’un tüm maddelerini ve tamamını 367 veya üzerinde oy ile geçirdi. Bunun üzerine Çankaya’yı Anayasa’ya aykırı olarak işgal etmekte olan Sezer daha önüne gelmeden veto ettiği kanunu legal maksimum süre olan 15 günün son dakikasına kadar tutup iade etti. Meclis ikinci defa CHP’nin tüm engellemelerine rağmen kanunu gene Sezer’in önüne gönderdi, tek farkla: Bu defa kanunun birinci maddesi 366 oyla geçmiş idi.. Sezer gene “çaplı devlet adamlığını” yapıp 22 Temmuz’da halkın önüne iki sandık konulmasını engellemek için 15 günü son dakikasına kadar kullanıp. elindeki en negatif seçenek olan imzalayıp paketi referanduma götürme kararı aldı. Fakat ayni zamanda da Anayasa Mahkemesine gitti, bu henüz yürürlüğe girmemiş olan kanun hakkında. Gerek CHP gerek Sezer “sekil denetimi” için AYM’ye başvurdular bu bir maddenin 366 ile gectigi için paketin tamamının geçmiş sayılmasının Anayasa ihlali olduğu iddiası ile.

CHP’nin ikinci şikayeti ise daha önceki 367 kararında kullanılan “eylemli iç tüzük değişikliği”. Biliyorsunuz dümeni. Maddelerden biri 366 ile gectigine göre Başkan paketi oylamaya sunmak sureti ile içtüzüğü değiştirmiş oluyor falan zırvası. Detayına bakmadım doğrusu.

2. Karar ne diyor?

CHP’nin “eylemli iç tüzük değişikliği” şikayeti konusunda oybirliği ile görevsizlik kararı verdi. Esas şaşırtıcı olan bu bence. Bununla Yüksek Mahkeme verdiği 367 kararının hukuka aykırı olduğunu kabul ve tescil etmiştir bence.. Ya ikisi de “görev alanı içinde” olmalı idi ya dışında. Çünkü ayni muhakemeye dayanıyordu her iki şikayet te ve “yasama denetimi” isteniyordu. Bunu niye yaptığını düşündüğümü sonra tartışalım.

“Şekil denetimi” konusunda ise 6 ya karşı 5 oy ile reddetti şikayeti. (Bir Anayasa değişikliğinin Anayasa’ya uygunluktan reddedilmesi için üçte iki çoğunluk, yani 7 oy gerekiyor imiş) .

3. Peki niye böyle yaptı ki AYM?
(daha&helliip;)

Reklamlar

Read Full Post »