Archive for 12 Ağu 2007

Akıllı Tasarım (AT) veya Intelligent Design (ID) esasen canlılığın ve canlı türlerinin tesadüfi veya natüralistlerin deyimi ile “tabii seçim” ve “rast gele mutasyon” gibi kör “tabii süreçlerin” sonucu oluşmadığı, bir tasarlayıcı, düzenleyici “Mimar” in olması gerektiğini savunan, evrime alternatif bir bilimsel teoridir. Belki bu tanım dahi AT ile iştigal eden muhtelif kuruluşlar ve şahısların tanımları ile tam örtüşmeyecektir ama benim çıkarımımım bu. Şu ana kadar bu teori üzerindeki çalışmaları ben evrimi çürütme hatta daha spesifik olarak Darwin Evrimi’ni çürütme olarak karakterize ediyorum. Ve burada duruyorum. Çünkü “Mümin niye AT’ye ihtiyaç duysun” vb gibi akla gelebilecek her soruya kendileri cevap veriyorlar sitelerinde ve bağlantı verdikleri kaynaklarda.

Benim mevzuu ile ilgim dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ateist zorbaların Darwinizm doğmasını eğitimde canlılığın oluşumu ve çeşitlenmesinin tek “bilimsel” açıklaması olarak dayatmasına karşı “hayır öyle olmak zorunda değil, bunu mercek altına alalım bakalım; alternatif açıklamaları da var” diyen birilerinin olması ve onların çocuklarımızın zihinleri üzerindeki ipoteğinin kırılmasıdır. AT’ciler özellikle kendilerini, ABD kaynaklı, kendilerine “Yaratılışçı” diyen fakat “Genç Dünya Teorisi” diye dünyanın yasinin 5-10 bin sene olduğu gibi bir takım zırvaları savunanlardan ayirmak için kendileri için “yaratılışçı” tavsifini kullanmıyorlar. Fakat bir “tasarımcı”, “düzenleyici”, “planlayıcı” veya “musavvir” olması demek tabii ki yaratılışa götürür insani. O noktadan sonra her dine mensup olan kendi inanışına göre bir açıklama sunuyor. Yani AT dinin yerini almadığı, ya da dini inanışı bir girdi olarak kullanmadığı, bilimsel yöntemler ile bir teoriyi (Darwin evrimi) veya teorileri çürüten diğer bir teori olduğunu ileri sürüyor.
(devamını oku…)

Read Full Post »