Archive for 16 Ağu 2007

-Bugün gelinen noktada misyon olarak bir evirilme geçirmişler midir? Geçirmişlerse nedenleri neler olabilir?

Yukarıdaki soruya cevabımda İslami kesimin de geçirmekte olduğu değişimden söz ettim. Daha önce de bahsettiğim gibi mütedeyyin kesim, ve onlara yönelik medya – ki TV bunun en önemli parçasıdır- mutemadiyyen kendilerine irticacı, gerici, yobaz yaftalarını yapıştıran onları zenci statüsüne koyan devlet ve seçkinlerin baskıları karşısında önce bir müdafa refleksi olarak öyle olmadığını gösterme gayreti içerisine girmiştir. Bu refleks özellikle başörtülüyü, görünür dindarı öcü olmaktan çıkma gayreti içine sürüklemiştir. Başlangıçta bir defans mekanizması olarak ortaya çıkan bu değişim zamanla içselleştirilmiş ve farklı bir dindarlık veya ılımlı veya modern Müslüman tipleri ortaya çıkmıştır. Görsel İslami Medya’daki durum da bunun bir yansımasıdır. Onlar da bu kesimin görünen yüzü olarak aynı psikoloji ile ayni değişimi geçirmektedir.

-Kitleleri etkilemede ne kadar başarılı olmuşlardır? (sosyolojik etkisi ne olmuştur) Şayet başarısız oldularsa neden başarısız olmuşlardır ve hangi anlamda başarısızdırlar?

Kitleleri etkilemekte fazla başarılı oldukları söylenemez, Ancak siyasi konularda merkez medyanınkilere alternatif fikir kaynakları olabilmişlerdir. Ama kültürel etki olarak kabul edilebilir yasam tarzlarının sınırlarını genişletici etkileri olmuştur. Gün boyu gösterilen kadın programları, seküler medyanınkilerin biraz temizlenmiş versiyonları olmaktan öteye gidememiştir. Bazı dini programların da bir nebze olumlu etkisi olmuştur ama bildiğim kadarı ile bunların izlenme oranları düşük olduğu gibi diğer programlarla birlikte bir bütünün parçası olmadığı için başarılı olmamışlardır. Birçoklarındaki “Sırlar Dünyası” vb Şule Yüksel Senler’in kitaplarındaki cinsten hidayet hikayeleri, müspet mesajlar taşıyan programların etki derecesinin de fazla olduğunu sanmıyorum çünkü yasadığımız dünyayı fazla basitleştiren, sathi mesajlar içeren ve acemice yazılıp oynandığı için seyirciyi fazla etkileyemeyeceği düşüncesindeyim. Bu benim fazla veriye dayanmayan tahminim, tabii ki bunlar bilimsel olarak ölçülebilir.
(daha&helliip;)

Read Full Post »