Archive for Eylül 2007

11 Eylul ve ben: Bir kisisel degerlendirme « Bir Münzevî’nin Notlarından…

Reklamlar

Read Full Post »

gn_batm.jpg Sevgili Dostlar,

Biliyorsunuzdur epeydir iki narsisist (diğer sıfatları kendiniz koyun buraya) şahsiyetin kavgalarının masum mağdurlarından biri fakir, diğerlerinden bir kısmı da buraya ulaşmaya calışıp başarılı olamayan Türkiye’li okurlar (aman Türkiyeli’den mana cikarmayin! Siyasi gönderme falan yok, sadece Türkiye’den ulaşılamıyor normal yollarla).

Fakir de ”Her işte bir hayır vardır diye boşuna dememişler” tevekkülü ile hayatın sunduğu bu limondan limonata yapmak babından bir iki karar almış durumdadır. Birinicisi bir tatil ihtiyacı olduğu ve epeydir yapamadığı durumu değerlendirilip “tatile gidileceeek, git!” kararı çıkmıştır ben, kendim ve fakirden oluşan genel kuruldan, 2/3 oy ile. İkincisi bu zaten epeydir düşündüğüm siteleşme niyetini fiile geçirmek için kamçı vazifesi görmüştür bu Harun Yahya hediyesi musibet. Öyle ya önce sanal yuva, sonra sanal site sonra kim bilir..Ülkeler de böyle kurulmadı mı ? Hasıl-i kelam, tatil dönüşünde (ümit ediyorum 10-15 gün içerisinde) artık WordPress veya herhangi bir blog platformundan bağımsız bir site ile bıraktığımız yerden devam ederiz Allah’ın izni ile. (daha&helliip;)

Read Full Post »

Ali Bayramoğlu
alibayramoglu@tnn.net

23 Temmuz seçim sonuçları, askeri girişimlerin meşruiyetten yoksun kalması, Çankaya’daki ilk tesettürlü first lady’in varlığını ülkenin yüzde 75’inin doğal karşılaması, AK Parti etrafında oluşan liberal ve demokrat seçmen ittifakı, 12 Eylül rejiminin ve anayasasının sonuna gelinmesi, AK Parti’nin git gide daha reformcu bir güzergâh izlemesi…

Tüm bunlar yeni dönemin anlamlı ve belirleyici işaretleridir…

Ve bunların hiç biri bir anda ortaya çıkmamıştır…

Toplumun değişmesi, bazen, fay hatlarındaki gerilim birikimine benzer. Enerji birikir ve bir anda boşalır. Boşalma anı, değişimin kendisi bize empoze ettiği andır. Toplumsal hayatta bir dönemi diğerinden ayıran, işte söz konusu depremler, yani “değişim dalgaları”dır.

Nitekim 1980’ler ve 1990’lar birbirlerinden farklı nitelikler taşımışlardır.

1980’lere baktığımız zaman bireycilik şemsiyesini, 1990’lara baktığımız zaman bireyi hak ve özgürlükleri açısından kültürel yönleriyle yeniden tanımlayan kimlikler şemsiyesini görürüz.

2000’li yıllarda ise ülke yeni toplumsal bir dalgaya tanıklık etmiştir…

Bu, ana hatlarıyla bir “şahıslaşma” dalgasıdır.
(daha&helliip;)

Read Full Post »

1 Eylül 2007

İlter TÜRKMEN

(Hurriyet)

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer görev süresini uzatmalarla tamamladı ve yeni Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Çankaya’ya çıktı. Halef ve selef arasında büyük farklar var.

Ben bugün Sezer üzerinde durmak istiyorum.

Hakkında yapılan değerlendirmelerin bir kısmına elbette katılırım. Evet alçakgönüllü ve dürüsttü. Devletin parasını israf etmiyordu. Verilen hediyeleri beraberinde götürmedi. Bunlar tabii takdir edilecek vasıflar ve davranışlar.

Fakat aynı hasletlere sahip ilk cumhurbaşkanı herhalde Sezer sayılamaz. Daha önce, özellikle asker kökenli cumhurbaşkanları da hediyeler ve israf konusunda aynı duyarlılığı göstermişlerdi. Kabul etmek gerekir ki, Sezer’in erdemleri iyi bir cumhurbaşkanı olması için lüzumlu, ancak yeterli değildi.
(daha&helliip;)

Read Full Post »

« Newer Posts