Archive for 28 Oca 2008

5fed88ee15.jpg
Aylardýr Ýsrail ablukasý altýnda bulunan Filistin Gazze’de dünyanýn gözleri önünde büyük bir insanlýk dramý yaþanýyor. Drama seyirci kalmayan ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý, bölgeye Acil Yardým Ekibini gönderdi. ÝHH ekibi 26 Ocak 2008 sabahý itibariyle GAZZE’ye girdi ve çalýþmalar hýzla baþladý. ÝHH ekipleri; elektrik ve yakýtýn olmadýðý, gýda ve ilaç stoklarýnýn tükendiði Gazze’ye giderek, yardým elini uzattý.
Önce yiyecekleri tükendiði için çaresiz bir þekilde arayýþlara giren insanlara gýda daðýtýmý yapan ÝHH ekipleri, daha sonra hastanelere ihtiyaç duyduklarý ilaçlarý ulaþtýrdý. Türkiye’den giden yardýmla özellikle fakir ve yoksul Filistinlilerin bir nebze de olsa yaralarý sarýlmýþ oldu.
Bu arada ÝHH Yardým Ekibi’nden Ümit Sönmez’in anlattýklarý durumun vehametini ortaya koyuyor. Sönmez, “Burada büyük bir insanlýk dramý yaþanýyor. Aylardýr Ýsrail ablukasý altýnda bulunan Gazze’de her þey tükenmiþ durumda. Ýnsanlar son çareyi sýnýr duvarýný yýkarak Mýsýr’a geçmede buldu. Buraya geçenler, Mýsýr’dan gýda, yakýt, ilaç ve diðer temel ihtiyaç maddelerini tedarik edip geri dönüyorlar. Ancak Mýsýr’ýn kapýlarýný kapatacaðýný açýklamasý bölgede büyük tedirginlik oluþturdu. Hala yüzbinlerce ailenin yiyecekleri bir þeyleri yok. Eðer uluslar arasý camia ve Ýslam ülkeleri Gazze’ye seyirci kalýrsa yaþanan dram daha da büyüyebilir” diye konuþtu.
Halen Gazze’de devam eden yardým faaliyetlerimizle ilgili detaylý bilgi ve baðýþlarýnýz için http://www.ihh.org.tr
ÝHH Ýnsan Hak ve Hürriyetleri Ýnsani Yardým Vakfý
Adres: Büyük Karaman cd. Taylasan sk. No:3 Pk. 34230 Fatih / Ýstanbul
Telefon: +90 212 6312121 Faks: +90 212 6217051

Web: http://www.ihh.org.tr E-mail: info@ihh.org.tr

Read Full Post »

yayla1.jpgBu gunku gazeteler Atilla Yayla’nin Izmir’de bir paneldeki konusmasindan dolayi aldigi cezayi yazmislardir. Ben sadece bir kaynaktan okudum ama digerleri de kendi zaviyelerinden haber yapacak ve yorumlayacaklardir eminim. Aslinda hak ettigi ceza 1 yil 6 aymis ama hakim insafa gelip 3 ay “iyi hal“ iskontosu yapmis.

Olayin demokrasi, hukuk, ozgurlukler, mesruiyet boyutunu artik tartismak dahi redundant hatta abes geliyor fakire. Bu konuda kafasinda soru olanlari Prof. Yayla’nin kendi yazilarini okumayi oneririm( mesela surada , burada , orada ha bir de burada. Burayi da untmayin).

O zaman geriye ne kaliyor? Tabii ki basliktan da anlasilcagi uzre “iyi hal“ indirmi meselesi. “Amaan dusundugun seye bak, suni gundem, … baska derdimiz kalmadi da ..“ teranelerini okuyanlara cevabim hazirdir: Seytan detaylarda gizlidir!
(daha&helliip;)

Read Full Post »

baykal-seytani-gulumseme-crop.jpgFlash! Flash! Flash! Aptal halkin suc ortagi bulundu: Demokrasi!

Adet oldugu uzre once haber:

“[K]aracaahmet Sultan Cemevi’nde düzenlenen aşure törenine katılan Baykal, polisin yaptığı başarılı operasyonu soran gazetecilere önce “Söyledik her şeyi daha ne var?” tepkisini gösterdi. Israrlar üzerine “Daha sonra bakacağız o işlere.” karşılığını verdi. CHP lideri, bina çıkışında aynı soruyu soran basın mensubunu itmesi de dikkat çekti. Deniz Baykal, cemevindeki konuşmasında ise hükümeti hedef aldı. Üstü kapalı olarak başörtüsü konusuna değinen Baykal, iktidar partisinin devleti dinî bir kılığa büründürdüğünü iddia etti. Baykal, şöyle konuştu: “Herkesin özgürce yaşamasına, inancına ve kılık kıyafetine saygılıyız. Kimsenin kılığına kıyafetine karışma hakkı hiçbirimizde yoktur. Ama devletin belli bir kılığa sokulması ise son derece yanlış. Devleti bir kimliğin haline getirirsek o zaman en büyük ayrımcılığı ve bölücülüğü resmî devlet eliyle yapmış oluruz. Devlete üniforma giydirmek, devleti bir inancın simgesi haline dönüştürmek, o inancın dışındaki insanları dışlamak demektir. Şimdiye kadar, devletin üniforması yok diye herhangi bir sorun mu çıktı? Şimdiye kadar kimse fark etmedi de şimdikiler mi fark ediyor. Ağzımızın tadını ve huzurumuzu bozmayın.”

(daha&helliip;)

Read Full Post »