Archive for 23 Mar 2008

Daha önce de söyledim Kürşat Bumin’i severim aslında. Bildiği doğruları yazar. O doğruların mevcut ortamın gerçekleri, olanların önem veya vahamet öncelikleri gibi şartlardan etkilenmesine müsade etmemesi ve mantık örgüsüdür fakir için problemli olan. Öyle görünüyor ki bu sadece fakirin değil kendi gazetesi dâhil, medyada birçoklarından da direkt veya gruplama yolu ile eleştiriler üreten bir tutum.

Tartışma konusu ne olursa olsun, nifakların, tefrikanın kökeninde nefsin oynadığı rol insanlık tarihi boyunca en az zikredilmiş en önemli motiflerdendir. İslam’da mezhep ayrılıklarından tutun günümüzdeki ilkesel ayrılıklar gibi gözüken ateşli husumetlerin kökenine inerseniz nefsin oynadığı büyük rolü keşfedersiniz. Ama her zaman bu bir ahlaki, ilkesel duruş, hakikat arayışı kisvesi ile kamufle edilmiştir. (daha&helliip;)

Read Full Post »