Archive for 18 Eki 2008

Tamam Taraf Gazetesi de sütten çıkmış ak kaşık değil. Onlar da neticede Türk medyasının mensupları. Ve velev ki onlar kötü niyetle hareket ediyor, bundan gelecek zarar hiçbir şekilde otoritesi nerde ise mutlak, başına buyruk, millete hesap vermekten azade bir silahlı gücün verebileceği zararla kıyaslanamaz. Medyanın sorumsuz bir mensubu, yanlış ve kötü niyetli yayın yapıyor ise panzehir tehdit, baskı ve iktidar araçlarını kullanarak yıldırma değil, demokrasinin sağladığı halkı bilgilendirme araçlarını kullanarak doğru bilgileri vermek ve o yayın hakkında ahlaki yorumu, demokrasilerde nihai otorite olan  kamu vicdanına bırakmaktır.

 

Yalan haber için tekzip mekanizması, kişisel saldırı için “yayın yolu ile kişisel hakları ihlal” müeyyideleri vardır kanunda. “Milli güvenliği zedeleyici yayın” (!) konusunda da maddeler var kanunlarda bildiğim kadarı ile.

 

Taraf’ın yaptığı yayınlara GK’ın ilk gün adeta  tam tekmil Devrim Komuta Konseyi havası içerisinde verdiği tepki GK Başkanı Başbuğ’un iddiası hilafına “her yerde böyle ”   değildir eğer “her yer” Orta ve Kuzey Afrika, Özbekistan ve  Kuzey Kore’den ibaret değil ise.   (daha&helliip;)

Read Full Post »