Archive for 04 Mar 2009

Bu Gün Taraf’ta Etyen Mahcupyan AIHM’nin Netekim Paşa hakkında darbecilikten (sanıyorum resmi adı “Meşru düzen ve kanunları zor yoluyla ilga” gibi bir şey – ne fark eder?) dava açmaya teşebbüs cüreti gösteren Savcı Sacit Kayasu’ya bizzat Yargı tarafından reva görülen muamele konusunda AIHM Kararı’nı değerlendiren bir yazı yazmış. Türkiye yargısının Sacit Kayasu’ya yaptığı ile güdülen gayenin sadece bir eski darbeciyi korumak değil darbecilere dil uzatmayı aklından geçirebileceklere mesaj vererek cari “darbe rejimini” payidar kılmak olduğundan bahsediyor.

“Darbe rejimi” ve alternatif kişisel ifadem olan “taksitli darbe” ve “darbe oldu bile aptal!” ifadelerini birkaç yıldır kullanıyorum bu blogda. Bu tavsif ve hatırlatmaları yapmaktaki gaye de açık. Gavurun “hayat siz başka planlar yapar iken olan şeydir” sözünden mülhem “darbe siz darbe beklerken olan şeydir” aforizmasını da kazandırayım siyaset lisanına müsadenizle.
(daha&helliip;)

Read Full Post »

CHP, çarşaf ve Kur’an kursu açılımı ile topu doksana takmaktan aldığı cesaret ile ile fes işine de el atmış gözüküyor.

572611_2

Hız göz kamaştırıcı!’

Bundan sonraki açılım ne dersiniz?

Cellabeli Önder Sav? İşte o zaman “bakarsın Muhammet seni bırakmaz. Sen gene şey etme” Önder Bey.

?zınısımadnıkraF ninekilheT

fes-acilimi

Read Full Post »