Archive for 28 Şub 2010

Gavurlar karakterinin bozuk muhtevası yüzüne vurmuş tiplerin resmini koyar ve sorarlar: Would you buy a used car from this man? (Bu adamdan kullanılmış araba satın alırmıydınız? )

Read Full Post »