Archive for 21 Mar 2011

İslam dünyasının geri kalmışlığı son bir kaç yüzyılın bir ‘realitesidir’; bir gün kadar kısa milyonlarca yıllık bir insanlık tarihine nazarla. Farklı değerler sistemi ve sosyal verilere bakılarak İslam dünyasının çok daha ilerde olduğu da söylenebilir.

BEKİR L. YILDIRIM

Yazar

Yakınlarda TV’deki bir tartışma programında bir ekonomi profesörü dünya nüfusunun yüzde 22’sini teşkil eden Müslümanların üretimin yüzde 7’sini sağladığı ve 57 İslam ülkesinin ekonomik olarak bir Amerika değil ancak bir Almanya ettiği gibi verileri İslam dünyasının geri kalmışlığına delil olarak sundu. Bunu ilk yapan o değil tabii. Son 200 yıldır birçok Batılı ve daha çok da yerli aydının bu geri kalmışlık yargısı “I. Cumhuriyet” paradigmasının temelidir. Geri kaldığımız aksiomatik olduğuna göre tartışmaya “niye geri kaldık?” sorusu ile başlamak rasyoneldir. Burada sorgulanan, bu ve benzeri verilerden geri kalmışlık gibi geniş bir teşhise gitmenin objektivitesidir.

Tüketim kültürü kriterleri

Geri kalma veya ileri gitmeden bahsetmek bir felsefi ön kabul gerektirir.
Devamı Star, Açık Görüş’te

Read Full Post »