Archive for 29 Mar 2012

Epeydir söylerim bu Boğaz’da (veya her nerede ise) rakısını yudumlayıp “siz Türkler ne kadar pissiniz” diyerek “biz” denilen entitenin karşısındaki herkese empati kurmayı “entel vicdanı” diye satarak geçimini sağlayan züppelerin zaman zaman bal gibi ırkçılık yaptıklarını. Nasıl mı ırkçılık oluyor “Kürtlüğü’nün bilincinde, hakları için savaşan Kürtler’e, Ermeniler, Aleviler ve mezkur büyük “biz” e karşı savaşan herkese övgüler yağdırmak?

Onların bu savaşa girmeme hakkı olmadığını düşünerek!

“İyi, muteber Kürt (veya Ermeni, Alevi) “biz” e karşı savaşanıdır kriterini uygulayarak. Bu savaşın adilliği, ahlakiliği gibi kaygıları bizim entellerde yoktur zira onların taa üniversite yıllarından beri geçim kaynağı, varlık sebebi olagelmiştir bu duruş.

Onlar Türkiye’ye veya daha kapsayıcı ifade ile “biz” e her halukarda muhalif Türk olabilmelerinden dolayı kendi sırtlarını sıvazlarlar ama bir Kürt’e bırakın “Kürt Davası” nı PKK’ya muhalefet hakkı dahi tanımazlar.

Onların enstitüsüne göre Kürt’ün iyisi terörist olanıdır. Olmayan (mesela aşağıdaki yazının sahibi Orhan Miroğlu gibi “artık şiddetin meşru sebebi kalmamıştır” diyenler) ise ABD’de beyaz adama yardalçılık yapan siyahlar için kullanılan “Uncle Tom” dur onların nazarında.

İşte bundan üstüncü, ırkçıdırlar. Bakın bir Kürt aydını, nasıl ipliğini pazara çıkarmış bunlardan bir tanesinin (Not: O ırkçı dememiş, ifade bana ait):
**************************************************

Vicdan ve ‘mahalle’ (2)

Orhan Miroğlu

Kürt aydınlarının, Abant’a “davet edilmesi, televizyonlarda konuşturulması” Cengiz Çandar’a fazla gelmiş! (daha&helliip;)

Read Full Post »