Archive for 06 Ağu 2012

Nihai gayenin hakikat arayışı olduğu noktasından hareketle ‘ülke çıkarı’ diye bir kavramı reddetmek mümkündür ama Batı’yı idealin referansı yapmak, onların devamlı yargılayan, not veren, tasvir gücü olan ama eleştirilemeyen statülerini pekiştirir.

BEKİR L. YILDIRIM / Yazar
Star Gazetesi, Açık Görüş, 6 Ağustos, 2012

Yıllar önce ABD’de bir Cumhuriyetçi senatör, I. Bush’un, bazı dış politikalarına yönelik eleştirilere tepki olarak “ülkemi haklı veya haksız olduğuna bakmaksızın desteklerim ve haklı olması için dua ederim” demişti de ne medyadan ne de muhalefetten tepki almıştı. Bizde, son günlerde Başbakan ile muhalefet ve “barışçı medya” arasında cereyan eden tartışma çağrıştırdı bu vakayı. ABD’den örnek zikretmenin daha önemli sebebi ve yazının ana konusu mezkûr medyanın argümanı. Onlara göre Batı’da veya “gerçek demokrasilerde” medya sadece iktidardan değil milli menfaatlerden bağımsız yayın yapar. Bunu Falkland Savaşı sırasında BBC’nin, ABD’nin Viet Nam Savaşı, Watergate vb. krizleri sırasında Washington Post, New York Times, CBS gibi yayınlarda çıkan “ülke menfaati”nden bağımsız, doğru bilgiyi önceleyen yayın örnekleri ile destekliyorlar.

Bu argümanlarda en azından teoride doğruluk payı var zira oralarda “İngiltere İngilizlerindir” mottosu olan veya kendini ülke menfaatine adadığı gibi hamasi iddialarda bulunan yayınlar varsa da ya marjinal ya da Murdoch’un Fox’u kadar saygın. (daha&helliip;)

Read Full Post »