Archive for the ‘Kürt Meselesi’ Category

ali-b-670Ali Bayramoğlu genel siyasi çizgisinde fazla zigzaklar olmayan, ilkeli bir köşe yazarı. Sorun tutarsızlık veya ilkesizlik değil, ilkeleri. Kendisini 15-20 yıllık takibimde edindiğim genel intiba, sol kökenli “liberaller”, demokratların muzdarip olduğu anti-devlet  ki bu çoğunlukla anti-biz şeklini alır- çizgisinden sapmaması. Anti-biz nedir? Basitçe, bizimle, bize ait olan şeyler, değerler ile, kollektif temsilcimiz olan devlet ile aynı çizgide olmayı zül saymak. Kanaatimce bu Batı’dan gelme “entellektüel olmak için iktidara muhalif olacaksın”(!) düsturunu bilmesinden ve kendisini böylesi seçkin bir gruba dahil etmesinden. Aksi,adamı yandaş, sahibinin sesi vb. nitelemelere maruz bırakır ki bunu kimse istemez. Bu çizgisinden dolayı Kaverengiburunlubeyazeskikaptan (veya kendi ifadesi ile Özkökgiller’in) dahi takdirine şayan olmuşluğu vardır kendisi bundan utanç duysa da.

“Biz haksızız” demeyi veya daha müşfik ve yanlış tabir ile “özeleştiri” yapmayı asli hatta biricik görev addedince artık Ülke’nin karşılaştığı her sorun veya olayda “çözüm” önermek kolay oluyor. (daha&helliip;)

Read Full Post »

ChomskyGavurun sözünü herkes duymuştur: Herkesi bazen, bazıların her zaman kandırabilirsiniz ama herkesi her zaman kandıramazsınız.

Bu söze göre  ünlü dil-bilimci/düşünür Noam Chomsky en azından bizimle ilgili konularda “bazıları”  kümesine giriyor , zira bizim yerli bize ait herşeyin düşmanları onu her defasında kandırıyorlar veya kanmıyor aslında ama ajandası onlarla örtüştüğü için onların dezenformasyonunu stratejik olarak araçsallaştırıyor. Kim bilir? Kalbine giremem ama aklına hitap etmeye çalıştım.

Daha önce Gezi sırasında kendisi ile yaptığım yazışmalardan bahsetmiştim. Kendisine bilgiyi Türkiye’deki dostlarının sağladığını ve Amnesty International (AI) ve medya haberlerinin de bunu desteklediğni ifade ettikten sonra beni “kafayı kuma görmekle”, konuda cahil kalmakla itham etmişti. Benim cevabımın da onun altında kalmamış olduğunu beni biraz tanıyanlar tahmin eder.

Adını “Barış İçin Akademisyenler” veya medya ifadesi ile “1128 akademisyen” bildirisinde görünce dayanamadım, gene sordum “katil Erdoğan” hükmüne nasıl vardığını: Yazışmaların bir kısmı aşağıdadır (tercümeler altında):

****************************
From: Bekir L. Yildirim [mailto:bekirlyildirim@yahoo.com]
Sent: Sunday, January 24, 2016 5:53 AM
To: Noam Chomsky
Subject: Are you truly interested in the facts on the ground?

Mr. Chmosky,

As in the Gezi Protests, you appear not to be bothered by the facts vis-a-vis the “Kurdish Issue” or let them get in the way of a good Erdoğan bashing.
You appear to be so confident in your stature as an independent thinker that you could get away with claim that North Korea is a true liberal democracy!

Show me or the world or informed public,  whoever means anything to you, verified facts to prove that “Erdoğan is a murderer”. I can cite to you hundreds of such facts , all using anti-Erdoğan or International watchdog, UN sources.
Facts Mr. Chomsky, verified or verifiable facts, even if you are Socrates, your claims must be supported by facts.

Do you know how many protesters were killed by police during Gezi protests? Not more than 3-4 (and only two by bullets , one by tear gas canister hitting a sensitive part of the body). That is less than half killed by the protesters.

The operations in the southeast Turkey (a.ka.Turkish Kurdistan) soldiers are carrying civilians trapped behind the ditches, dug by the terrorists, on their backs akin to Rachel Corrie trying to save the Gaza family! Yesterday they threw bombs in an elementary schoolyard where Kurdish children were receiving their semester reports. Does it matter to you? It matters to us.

If your stance is due to lack of knowledge, I invite you to planet earth and pay attention to the facts before reaching conclusions on who is murderer. (daha&helliip;)

Read Full Post »

İster ehven-i şer diyin ister basit mantık, fark etmez.

Bıktım bu “barış süreci ruhu” ile alttan alma, sineye çekme, kucaklama, kahramanlaştırma modasından! Hiç de ikna olmamış idim bu çapulcu terörist sürüsü ile barış yapılabileceğine ama Erdoğan’ın iyi niyeti, vicdanı ve Ak Parti’nin Kürt ve Türk mensuplarının ortak aklına verdiğm krediden ve tabii ki temenniden dolayı “yaparlarsa bunlar yapar” ve “barış için fedakarlık” mülahazaları ile sessiz kalıyordum.

Bu kravatlı döpyesli, TBMM’den, üretmedikleri kaynaklardan maaş alıp, durmadan Mehmetçik taşlayan, polis tokatlayan, vekile tüküren, “Türkler cansız mankenle sevişiyor” diyen, hayatlarında terör ve laftan başka bir şey üretmemiş, her yıl isim değiştiren, “ovada siyaset yapmayı” “dağda terör yapma” ‘nın farkını bilmeyen, “Kürtlüğün şerefi” için uyuşturucu ticaretinden, çocuk kaçırmaya her mealeneti mübah gören aşşağılık yaratıklarla barış yapılabileceğine inancım tükendi.

Şimdi ne yapıyorlar? Tam kendilerine yakışanı. Bir yandan okul, halk otobüsü, kamu binaları, tanıyıp bilmedikleri, Türk, Kürt insanların mallarına, canlarına kast ederken bir taraftan kendi “ırkından” olanları Ayn-el Arab cehenneminden kurtaran, ekmek, su veren insanlara, ülkeye savaş açıyor iken diğer yandan “Kobani’yi kurtar yoksa yakarız bu ülkeyi” diye tehditler savuruyorlar. (daha&helliip;)

Read Full Post »

Pek iştahlı değilim bir laik-beyaz-Türk CHP’liyi savunmaya. Benim meselem hakkaniyet ve tartışma ahlakı. “CHP’li Birgül Aymen Güler ‘Türkler’le Kürtler eşit değil’ dedi” diye konuya balıklama atlayanlar malesef offside’a düştüler. Bilerek yapılarsa ahlaken yanlış; bilmiyorlar ise çok cahiller!

Kadının dediği şu: “Türk Ulusu ile Kürt Milliyeti eşit değildir”. Oldukça ince, doğru bir kavram. Sonra da açıkladı. Türk kelimesi Osmanlı tebaasının bakiyesidir. Anyasa’daki tanım içine tüm kavmiyetleri alır, Türk, Kürt, Ermeni, Çerkez, Arnavut, Boşnak, Arap vs. İngiltere, Fransa veya Almanya gibi. Ülke isminin bir kavim ismi ile aynı olması o ülkede yaşayanların eşit olmadığı manası veya bazı kavimlerin, ekalliyetlerin eşit vatadaş olmadığı manası çıkmaz. Kapsayıcı ifadedir Türkiye’deki Türk. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’nda “sana yok, ırkıma yok izmihlal” derken herhalde Arnavut ırkını kast etmiyordu. Ülkelerin adları Türk-Kürd-Aranavutistan falan olmaz. Ayman’ın söylediği Erdoğan’ın defalarca söylediğinin aynısı (daha&helliip;)

Read Full Post »

Epeydir söylerim bu Boğaz’da (veya her nerede ise) rakısını yudumlayıp “siz Türkler ne kadar pissiniz” diyerek “biz” denilen entitenin karşısındaki herkese empati kurmayı “entel vicdanı” diye satarak geçimini sağlayan züppelerin zaman zaman bal gibi ırkçılık yaptıklarını. Nasıl mı ırkçılık oluyor “Kürtlüğü’nün bilincinde, hakları için savaşan Kürtler’e, Ermeniler, Aleviler ve mezkur büyük “biz” e karşı savaşan herkese övgüler yağdırmak?

Onların bu savaşa girmeme hakkı olmadığını düşünerek!

“İyi, muteber Kürt (veya Ermeni, Alevi) “biz” e karşı savaşanıdır kriterini uygulayarak. Bu savaşın adilliği, ahlakiliği gibi kaygıları bizim entellerde yoktur zira onların taa üniversite yıllarından beri geçim kaynağı, varlık sebebi olagelmiştir bu duruş.

Onlar Türkiye’ye veya daha kapsayıcı ifade ile “biz” e her halukarda muhalif Türk olabilmelerinden dolayı kendi sırtlarını sıvazlarlar ama bir Kürt’e bırakın “Kürt Davası” nı PKK’ya muhalefet hakkı dahi tanımazlar.

Onların enstitüsüne göre Kürt’ün iyisi terörist olanıdır. Olmayan (mesela aşağıdaki yazının sahibi Orhan Miroğlu gibi “artık şiddetin meşru sebebi kalmamıştır” diyenler) ise ABD’de beyaz adama yardalçılık yapan siyahlar için kullanılan “Uncle Tom” dur onların nazarında.

İşte bundan üstüncü, ırkçıdırlar. Bakın bir Kürt aydını, nasıl ipliğini pazara çıkarmış bunlardan bir tanesinin (Not: O ırkçı dememiş, ifade bana ait):
**************************************************

Vicdan ve ‘mahalle’ (2)

Orhan Miroğlu

Kürt aydınlarının, Abant’a “davet edilmesi, televizyonlarda konuşturulması” Cengiz Çandar’a fazla gelmiş! (daha&helliip;)

Read Full Post »

Bakın size meselenin hülasasını söyleyim de günde 100 tane makale, 10 tane tebliğ, 1 tane de kitap okuma, TV’lerde 1o tane “all purpose uzman” ın artık ezberlemiş olmanız gereken kakafonisini dinleme eziyetinden kurtulun.

Bir şey değil.

1. Müslümanın, köylünün, Alevinin, hatta (onu yobaz, cahil bırakmak, sahteleştirmek sureti ile) laikçinin mezalimine giren kurucu, yönetici irade, “the sahip”, Kürtlerin de mezalimine girdi; hem de çok kötü!

2. Bu mezalim etki-tepki prensipi ve bölgenin geri kalmışlığı, feodal, aşiret kültürü ve 70lerin darbeye hazırlık döneminde Türkish solculuğunun “her problem itina ile sömürülür” ortamı ve sonrasında kahraman Ordumuz’un vatanı seviş tezahürleri ile birleşince nur topu gibi bir gayrimeşru çocuğumuz oldu! Adını da pekeke koyduk sonradan (benim Bölge’de bulunduğum 77 veya 78 yazında Batman’lı dostlar “Apocu denen bir avuç çapulcu” derdi) (daha&helliip;)

Read Full Post »

Teşekkürler Taraf’a bizi “diğer medya” nın iftirası sonucu içine girdiğimiz büyük yanılgıdan kurtardığı için! Karayılan “Israil’e 60 larda 70lerde dost idik. (Siz Filistinlileri kırdığınız, Filistin, Suriye, Mısır’ı işgal ettiğinizde) “size hayrandık”. Ama 80’lerden 90’lardan beri Türkiye’ye sattığınız silah ve teknoloji bize zarar veriyor. Mavi Marmara’dan sonra Türkiye ile hala ilişkiyi kesmediniz. Buradaki herkes, Türkler, Suriye ve İran bizi yok etmeye çalışıyor ” demiş ve Taraf’ın haberinde yer almayan “ortak düşmanlarımız” ifadesini de kullanmış.

Şimdi Taraf ta haklı olarak “Türk Basınını” bu sözlerden hareketle “ortak düşmanlar” listesine Türkiye’yi ilave etmesinden dolayı sigaya çekiyor. (daha&helliip;)

Read Full Post »

 
İsrail’e fazla sert davranılmasından rahatsız olanların öne sürdükleri “temiz sicil” şartı, “geçmişin pür-ü pak mı ki konuşuyorsun?” azarı “herkes ebediyyen sussun” demektir.

Her davanın savunucusu muarızını alt etmek için “tencere dibin kara, seninki benden kara” mealinde bir dizi paralellikler kurar. İsrail’in geçen yılki Gazze Katliamı sırasında bu çok yapıldı Mavi Marmara sonrası da bolca yapılıyor; hatta son PKK terörü sonrasında da. Aslında bu pattern bize özgü değil, İsrail yanlısı www‘nin dünyada “in-bedded” medyası, gönül bağlıları ve oralarda üretilen propagandayı kendi özgün fikri sanıp içselleştiren distribütörler tarafından uygulanmaktadır. Bu girizgâhın “komplo teorisi soslu” olduğunu düşünenlere küçük bir hatırlatma: Bir saygın gazetede tarih yazıları yazan yazar ‘arz-ı mevdud’ konusunda “Daniel Pipes’in yazısından derledim“ diye bir yazı yayınladı! Kavramın bir Müslüman safsatası olduğunu öğrendik böylece. “Eee bunda ne var” diyenler Daniel Pipes’ın, ABD’deki Yahudi Lobisinin dahi “ırkçı” dediği, muhtemelen yaşayan en ünlü İslamofob olduğunu bilmiyor olmalı.

Devamı Star’da

Read Full Post »

Ahmet Altan

Çok sevdiğim, çok eski bir arkadaşımın hiç unutmadığım bir beğenme ve övme ölçüsü vardı, “utanmasını biliyor” derdi.

Utanmasını bilmek önemli bir şey.

Asker politikaya bulaşınca sadece disiplinini, saygısını, dürüstlüğünü değil anlaşılıyor ki utanma duygusunu da kaybediyor.

Yaklaşık on bir ay önce, ordunun kendi yerleştirdiği mayınla yedi askerimiz şehit oldu.

Ordu, bunun PKK’ya ait bir mayın olduğunu açıkladı.

Hemen operasyon başlattı, o operasyonda da bir başka askerimiz şehit düştü.

Bu çatışmalar sırasında siyasi ortam gerginleşti, “açılım” yaralandı.

Sonra, komutanların kendi aralarındaki telefon görüşmeleri düştü internete.

Anlaşıldı ki daha ilk dakikadan itibaren “gerçeği” zaten biliyorlardı. (daha&helliip;)

Read Full Post »

Mustafa Erdoğan’ı yaklaşık 10 yıldır tanırım. Kendisi Washington’da bir düşünce kuruluşunda ziyaretçi araştırmacı olarak bulunduğu sürede ailece görüşür idik. Hala dost addederim. Kendimi siyaset olarak liberal diye tanımlamasam da onun önde gelenleri arasında olduğu LDT liberallerinin anti-militarizm, birey hakları, özgürlükçülük, meşruiyetten yana duruşlarını desteklerim.

O da diğer birçok, fikirlerini neşretme imtiyazına sahip aydın gibi, bir bomba patlattı Taraf’a verdiği mülakatta sarf ettiği “Açılım aldatmaca.. Erdoğan’ın çözümden anladığı Kürtleri AKP’lileştirmek” mealindeki sözleri ile. Bunun “bomba” olması fikirlerin yeni duyulmasından değil; zira DTP’nin çizgisi de bu esasen. Ölçülü, mesafeli, analitik, biraz da akademik tahlilleri ile bildiğmiz Erdoğan’ın bu derece keskin, hatta radikal diyebileceğimiz tarzda kendini ifade etmesidir bazılarımızda “bomba” etkisi yapan. (daha&helliip;)

Read Full Post »

Older Posts »