Posts Tagged ‘PKK’

nevruzBir tespit ile başlayayım. PKK ve bağlı kuruluşları (HDP vs.), muhatabı olan Devlet’in kendisine uygulamak zorunda olduğu Türkiye’nin menfaatini ilgilendiren sınırlardan azade konumu ile konjunkturel siyasi manevra işini iyi öğrendi ve uyguluyor da. Bunu liberal-sol’un Prens Selahaddin’i olarak seçimlere girme durumunun hesapları, orta ve uzun dönem hedefleri, Öcalan’ın maslahatı gibi bir çok parametreleri dengeleyen, her verilen sözde, varılan mutabakatta, çamura yatma ihtiyacı hissettiğinde kullanabileceği açıklıklar bırakan tavrından gözlemleyebiliyoruz.

İmralı’nın mesajında da bu kurnazca bırakılmış açıklıklar, aslında pozitif bir mesaj ve söz verilir iken araya stratejik olarak sıkıştırılmış, bu gün önemsiz görünen ama yarin, geri adım atmayı meşrulaşturmada kullanlabilecek kelimelere rastlıyoruz. Genel olarak Öcalan’ın Nevruz mesajı için “dağ fare doğurdu” demek bardağın boş tarafına bakmak olur ama herhalde Hükümet tarafı için de “beklentinin altında idi” demek fazla yanlış olmaz.

Neden beklentinin altında?

“TC Devleti’ne karşı kırk yıldır verilen silahlı mücadele boşa gitmedi ama sürdürülemez bir safhaya ulaştı” (hafızamdan meal) cümlesi en “olumlu” ana mesaj olarak alındı.Bu güzel ama borsa tabiri ile “piyasa bunu zaten satın almıştı”. Veya Mesut Yılmaz ifadesi ile “no sürpriz”. Benim ve tahmin ediyorum kamunun beklediği şu tarihe kadar Türkiye’de silahlı PKK öğesi kalmayacak; sadece siyaset arenasında çalışacağız” mesajı idi (ki bu da lütuf değil, daha önceki mutabakatın, uyulmayan kısmı).

İmralı bu pozitif mesajı da yukarıda mezkur bir kaç kelime ile şarta bağladı. Şöyle ki : (daha&helliip;)

Read Full Post »